Pages Menu
Categories Menu

Disclaimer

De auteur is een ervaringsdeskundige, geen psycholoog. De auteur en de uitgever hebben hun uiterste best gedaan om deze website zo goed en zo duidelijk mogelijk te publiceren. Desalniettemin is het gebruik van deze website en de 6 stappen geheel op eigen risico. De auteur en de uitgever geven geen garanties voor de juistheid, volledigheid, waarheid of toepasselijkheid van de inhoud van dit materiaal. De auteur en de uitgever zijn in geen geval aansprakelijk voor welke schade dan ook. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, incidentele schade, bijzondere schade en gevolgschade. Bij twijfel wordt geadviseerd uw huisarts te raadplegen. Deze kan u, indien nodig, doorverwijzen naar een psycholoog.

Op de content van deze website is auteursrecht van toepassing, en alle rechten zijn voorbehouden. De inhoud mag niet zonder schriftelijke toestemming van de auteur worden gekopieerd of gebruikt.